WOUT v.d. VEER 2 FEBRUARI OVERLEDEN, 85 JAAR OUD

De naam v.d.Veer is niet onbekend in de Helpman annalen. Op 1 Augustus 1967 werden de twee broers Wim en Jaap tien en acht jaar oud ingeschreven als lid van de vereniging.

Op de j.l. Nieuwjaars-receptie werden ze door voorzitter Jan v.d.Lei gehuldigd doordat ze dus vijftig !!! jaar lid zijn van de vereniging.

Vader Wout was natuurlijk aanwezig bij deze huldiging net zoals hij veelvuldig aanwezig was als “de jongens” moesten voetballen. Zelf is Wout nog een korte periode leider geweest van het 2e elftal. Maar niet alleen bij het voetballen was Wout aanwezig. Op meerdere terreinen was Wout aktief, als lid van de Huishoudelijke Dienst heeft hij z’n sporen verdiend . Zo was hij ook jarenlang penningmeester bij de Kaartclub op Maandagavond. Ook was hij in het verleden fotograaf bij evenementen binnen de vereniging .

Toen we in 1994 begonnen met de gedeeltelijke bezorging van het twee-wekelijkse clubblad was Wout de man die Helpman West voor z’n rekening nam. Dit heeft hij ruim 15 jaar gedaan.

Ook de jongens hebben hun aandeel geleverd in het werk wat in de vereniging moet gebeuren. Zo is Wim een aantal jaren secretaris geweest in het Hoofdbestuur, hebben Jaap met z’n vrouw Ria deel uit gemaakt van de Kantine-commissie waar ook Wim z’n vrouw Paulien een rol heeft gespeeld.

Afgelopen Woensdag was de crematieplechtigheid. Meerdere leden van de Helpman familie waren hierbij aanwezig waaronder o.m. de bestuursleden Gerro Dijksma en John Top alsmede ook ere-voorzitter Hans van Ringen.

Een “fijn”mens is van ons heen gegaan, hij ruste in vrede.

Jan Klip.

Namens alle leden wensen we Wim en Jaap en de andere nabestaanden heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd .
Bestuur VV Helpman