Wij gaan jouw en onze eigendommen beter beschermen

Sinds enige jaren is er binnen het bestuur overleg om ons onderkomen op het park verder te beveiligen. We hebben al eerder bezoek gehad van het dievengilde en hoewel er toen niets mistte was de schade toen wel aanzienelijk.

Ook s’nachts hebben we de laatste tijd vaak alarm meldingen wat betekent dat er toch beweging om ons pand heen is. Nu is het sportpark in 2018 met camera’s beveiligd door de gemeente. Maar bij de calamiteiten konden zij ons om onduidelijke redenen geen beveiligingsbeelden overleggen. De gemeente beveiligd met deze camera’s overigens het sportpark en niet onze kantine en kleedkamers. De nieuwe camera’s moeten we dan ook zien als een aanvulling op de reeds bestaande beveiliging.

Eén en ander heeft ons nu doen besluiten om vanuit Helpman het eigendom nu zelf te beveiligen. Dit met camera’s en binnen de mogelijkheden die de privacywetgeving ons geeft.
Vanaf volgende week zal dus zowel binnen (kantine) als buiten ons eigendom beveiligd worden met camera’s welke als doel hebben uw en onze eigendommen te beschermen.

We zullen beelden enkel gebruiken bij incidenten en de beelden blijven ca 4-5 dagen bewaard waarn ze weer worden overschreven, dit conform de privacy wetgeving.
We hopen hiermee voor onze leden een veilige omgeving te kunnen waarborgen.

Hopende op jullie begrip.
Namens het bestuur,
Jan van der Lei