De vertrouwenspersoon bij vv Helpman

Leden kunnen te maken krijgen met ongewenst gedrag van anderen zoals pesten, discriminatie, racisme of (seksuele) intimidatie. Wanneer dit gedrag direct of indirect binnen clubverband plaatsvindt ligt er een verantwoordelijkheid bij onze vereniging om daar zeer zorgvuldig aandacht aan te besteden.

Bij een normale gang van zaken maak je dit ongewenst gedrag bespreekbaar bij de dader, de trainer, begeleider of rechtstreeks bij het bestuur van de vereniging. Als het voorval ernstig genoeg is kan het aanleiding voor het slachtoffer zijn om aangifte bij de Politie te doen.

Waarom dan toch een vertrouwenspersoon?

Uit allerlei recente berichtgevingen blijkt dat er diverse factoren in het spel zijn waarom het slachtoffer van ongewenst gedrag niet de stap neemt om het bespreekbaar te maken.

Een van het bestuur en andere kaderleden onafhankelijk persoon kan dan uitkomst bieden. De geheimhoudingsplicht van de vertrouwenspersoon garandeert de anonimiteit van het slachtoffer. Er is een volledige waarborg van de privacy. Om de onafhankelijkheid te waarborgen vervult de vertrouwenspersoon geen andere officiele taken binnen de vereniging.

De vertrouwenspersoon biedt in deze zin vertrouwelijke opvang. Een luisterend oor, iemand die je helpt om de situatie helder te krijgen en die je adviseert wat je zou kunnen gaan doen. Maar het is aan het slachtoffer zelf om te bepalen welke acties vervolgens worden ondernomen. De vertrouwenspersoon doet dit niet en mag dit ook niet.

De vertrouwenspersoon informeert wel het bestuur van de vereniging op jaarbasis of er ongewenst gedrag plaatsvindt, in welke vorm dat gebeurt en hoe vaak. Nimmer mag een naam genoemd worden of daarop indirect terug te voeren.

Het bestuur van de vereniging wil ongewenst gedrag voorkomen en tegengaan mocht het zich desondanks voordoen. Daarvoor is nodig dat een slachtoffer het bespreekbaar kan maken. Dat is niet altijd makkelijk. De functie van vertrouwenspersoon kan dan uitkomst bieden.

Op de site van de vv Helpman onder de button Wie is wie melden we de naam met het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon. De waarborg van de kwaliteit en integriteit van deze functionaris blijkt uit de registratie bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).