Trainersbijeenkomst groot succes

Op maandagavond 4 september jl. werd er in de kantine van VV Helpman een trainersbijeenkomst georganiseerd.

Tot onze verrassing waren er ook een aantal leiders op deze uitnodiging afgekomen.
Nadat Renzo Terpstra een kort welkomstwoord had gehouden werd de Jeugd Technische Commissie (JTC) aan de aanwezigen voorgesteld.

Hierna gingen de trainers onder leiding van hun Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) in 2 groepen uiteen om een aantal afspraken te maken over het seizoen. Na een half uur kwamen ze terug en was er tijd om vragen te stellen.

Aan het einde van de bijeenkomst kwam het belangrijkste, namelijk de uitreiking van de contracten. Elke trainer kreeg onder luid applaus het contract overhandigd.

We wensen alle trainers veel succes dit seizoen.

Coen Hut