Startbijeenkomst JO7 t/m JO10 groot succes

Afgelopen woensdag 18-10-2023 werd de startbijeenkomst georganiseerd voor alle trainers en teammanagers van JO7 t/m JO10.
Deze avond stond in het teken van kennismaken met elkaar, wie is wie binnen de vereniging, kernwaarden van de club, informatie over het huidige seizoen en taken, rollen en verantwoordelijkheden van trainers en teammanagers.

Er is verder stil gestaan bij de vragen wat voetballen is (structuur en kenmerken), hoe een goede training eruit ziet en wat de specifieke leeftijdskenmerken zijn voor deze lichtingen.

Daarnaast zijn er handvatten uitgereikt voor zowel de trainers bij de trainingen als teammanagers die tijdens de wedstrijden voor de coaching zorgen.
Aan het einde is geïnventariseerd naar de behoeften van de aanwezigen voor de volgende (thema)sessies.

De volgende sessie staat gepland op 30 oktober 2023 om 16.30u op het hoofdveld. Er zal een demonstratietraining gegeven worden zodat de trainers ervaring kunnen opdoen.