Stand van zaken inning contributie

Beste Helpernezen,

De inning van de contributieverplichting van onze leden verloop via ClubCollect. Bij aanvang van het seizoen kan worden gekozen voor een éénmalige inning, dan wel inning via een viertal termijnen. Inmiddels hebben de incassorondes plaatsgevonden en zou theoretisch gezien de volledige contributieverplichting van onze leden moeten zijn voldaan. Om diverse redenen (nog niet ingelogd in ClubCollect en derhalve geen keuze gemaakt, incasso’s die zijn gecrediteerd, etc) is dit echter nog niet het geval. Nog circa 100 leden hebben een betalingsachterstand wat gezien de afspraken die zijn gemaakt, maar ook zeker gezien de liquide positie van de vereniging, niet acceptabel is. Derhalve gaan we trachten nog éénmaal een finale incassoronde te laten plaatsvinden om de resterende contributie te innen. Deze finale incassoronde zal in de laatste week van januari 2020 plaatsvinden. 
 
Mocht er na die incassoronde om wat voor reden dan ook (door bijvoorbeeld creditering, onvoldoende saldo etc) nog niet aan alle verplichtingen zijn voldaan, dan volgt uitsluiting van verenigingsgerelateerde activiteiten, oftewel dan kan en mag er door de betreffende persoon niet meer worden getraind dan wel gespeeld. Dit zal gelden vanaf circa half februari 2020 en dit verbod blijft staan tot dat aan de resterende verplichting is voldaan.  
 
Ik wil een ieder verzoeken die het niet eens is met de aanstaande incasso dan wel vragen heeft over de contributie inning contact op te nemen met mij via penningmeester@vvhelpman.nl
 
Groet, Barry Bakker