Reminder Woensdag 22 november, 19.00 uur: Algemene Leden Vergadering

Ook bij ons valt ook wat te kiezen morgen… maar ook meepraten mag Én er wordt geluisterd!

Algemene Ledevergadering
Woensdag 22 november 2023
Van 19.00 uur tot 21.00 uur

Beste leden, ouders en verzorgers,

Het bestuur van vv Helpman nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,
die zal gehouden worden op woensdag 22 november 2023 in de kantine op sportpark Esserberg.
De aanvang van de vergadering is 19.00 uur tot uiterlijk 21:00 uur.

Komt allen en praat mee over de ontwikkeling en toekomst van vv Helpman.

In tegenstelling tot andere jaren geen vaste agenda.
Maar kom langs en praat mee over de ontwikkelingen bij Helpman.

  • Grenzen aan groei. Hebben we genoeg velden en kleedkamers
  • Zijn alle posities bezet. Voor kantine en andere functies die nodig zijn om de vereniging te laten draaien.
  • Visie zaterdag/zondag voetbal

Missen jullie nog punten of heb je een onderwerp die je terug wilt zien.

Lever deze dan aan voor 15 november.

Het 2e gedeelte  Gaat over de financiële agenda

  • Verslag inkomsten en uitgaven
  • Begroting 2023/2024
  • Verslag kascommissie
  • Voorstel contributieverhoging

Indien u de stukken wil ontvangen dan graag een mail sturen naar secretaris@vvhelpman.nl. Deze worden een week voorafgaand via mail aan u toegezonden.

Wij zien jullie graag op 22 november aanstaande
Namens het bestuur van vv Helpman

Met vriendelijke groet,

John Top
Secretaris