De vv Helpman verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor aangewezen doelen. In dit document staat vermeld welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en aan welke derde partijen wij gegevens doorgeven om ze in onze opdracht te verwerken.  

Voor de derde partijen geldt dat zij deze gegevens uitsluitend mogen verwerken in onze opdracht voor het doel waarvoor ze door de vv Helpman werden verstrekt en dat zij deze gegevens niet mogen delen met anderen. 

De vv Helpman verzamelt de volgende gegevens:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats; 
 • Geboortedatum en plaats 
 • Geslacht; 
 • IBAN nummer; 
 • ID nummer; 
 • BSN (voor werknemers); 
 • Emailadres en telefoonnummer; 
 • Kledingmaat.  

Voor de volgende doelen: 

 • Registratie van het lidmaatschap; 
 • De aanmelding in SportLink voor speelgerechtigde leden; 
 • De aanmelding in Club Collect voor de inning van contributie; 
 • Voor het werknemersbestand van betaalde krachten; 
 • Voor het Kledingfonds betreffende in bruikleen geven kleding; 
 • Voor het bestand van vrijwilligers; 
 • Voor het bestand van leden van de Club van 50; 
 • Voor het bestand van sponsoren.  

Derde partijen waaraan wij zo beperkt mogelijk persoonsgegevens doorgeven om ze in opdracht van de vv Helpman te verwerken: 

 • Sportlink. Met behulp van deze gelijknamige applicatie worden de wedstrijdformulieren ingevuld; 
 • Club Collect. Deze organisatie int de contributie voor de vv Helpman en informeert ons wie (ogenschijnlijk) in gebreke blijft; 
 • Pixelsz. Dit is onze webhoster van de site www.vvhelpman.nl.  

Bescherming van persoonsgegevens realiseren we door de volgende procedures: 

 • Met de hiervoor genoemde derde partijen sluiten we verwerkersovereenkomsten; 
 • Onze bestanden zijn digitaal en staan opgeslagen op de computer die beveiligd is met wachtwoorden; 
 • De groep geautoriseerden tot de gegevens houden we zo beperkt mogelijk; 
 • We sluiten een schriftelijke geheimhoudingsverklaring met degenen die toegang hebben tot persoonsgegevens; 
 • De site van de vv Helpman is beveiligd door middel van https//; 
 • We hebben een functionaris privacy aangesteld binnen het bestuur; 
 • Jaarlijks controleren we of we persoonsgegevens up to date zijn en of we deze moeten verwijderen bijvoorbeeld in verband met opzegging van het lidmaatschap; 
 • We hanteren een privacy statement die op de site is gepubliceerd; 
 • Leden kunnen via een mail aan secretaris@vvhelpman vragen om inzage, correctie of verwijdering van gegevens.