Privacy AVG – Het verwerkingsregister

Dit is ons derde bericht over hoe de vv Helpman bezig is overeenkomstig de op 25 mei jongstleden van kracht geworden Algemene Verordening (AVG) te handelen.

In dit korte bericht informeert het bestuur jullie over het verwerkingsregister. De AVG schrijft voor dat organisaties een register raadpleegbaar hebben over welke gegevens zij verzamelt, voor welke doelen en wat zij doet om deze te beveiligen. Dit register hebben we samengesteld en is nu raadpleegbaar op onze site onder Informatie – Normen en Waarden – AVG Privacy Verwerkingsregister.