Persbericht Gemeente Groningen inzake kunstgras

De uitzending van Zembla heeft heel wat stof doen opwaaien. Ook het bestuur staat hier op scherp maar moet hier de reactie van de Gemeente afwachten als eigenaar van de velden.
Volgens de eerste berichten zou deze reactie na het weekend komen. De gemeente is echter nu na spoedoverleg (op aandringen van diverse clubs) met een reactie gekomen. Deze leest u hieronder.
Natuurlijk volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen waar nodig actie ondernemen.

Bestuur VV Helpman

PERSBERICHT  Gemeente Groningen

Groningen, 6 oktober 2016

Nader advies RIVM en GGD:

Geen reden om te stoppen met sporten op kunstgras

Het televisieprogramma Zembla zond woensdag 5 oktober een reportage uit over kunstgrasvelden. Daarin werd het ontbreken van gedegen onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels aan de kaak gesteld. Ook in Groningen heeft dit bij sporters, ouders, clubs en scholen begrijpelijkerwijs tot vragen geleid.

De gemeente heeft zich tot nu toe altijd gebaseerd op een RIVM rapport uit 2008 waarin is gesteld dat kunstgrasvelden veilig zijn. Het is juist dit rapport waar Zembla stevige kanttekeningen bij plaatst.

Het RIVM heeft begin dit jaar kritisch gekeken naar het onderzoek en zag op basis daarvan geen reden om anders te oordelen. Het instituut bevestigt vandaag opnieuw dat er weliswaar PAK uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporters op kunstgrasvelden.

De GGD Groningen adviseert de gemeente Groningen om de risicobeoordeling van het RIVM als leidraad te gebruiken.
De gemeente neemt de adviezen van RIVM en GGD over en ziet geen reden om te stoppen met sporten op kunstgras.

De gemeente Groningen deelt uiteraard wel de hoofdconclusie van Zembla dat er snel gedegen vervolgonderzoek nodig is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het ministerie van VWS gevraagd om daar, in overleg met het RIVM, vaart achter te zetten.