Ons hoofdveld wordt kunstgras!

Vanmiddag was daar dan eindelijk het beslissende woord. Wethouder Inge Jongman deelde de vertegenwoordigers van Be Quick, RCG En Helpman als parkbewoners mede dat het hoofdveld van v.v.Helpman voorzien wordt van kunstgras met verlichting.
Al enige jaren zijn we bezig om het capaciteitsprobleem op de Esserberg onder de aandacht te brengen. Vele koppen koffie later is het dan zo ver. Er is geld in de begroting gevonden om op de Esserberg een nieuw Kunstgrasveld aan te leggen.
Dit zal ons gaan ontlasten op de drukke trainingsavonden.
Het zal de bespeelbaarheid en urenbelasting van de velden opvoeren. De verlichting op het nieuwe veld helpt natuurlijk met name in de wintertijd wanneer de dagen kort zijn.
Als bestuur zijn we erg blij met deze ontwikkeling die als het goed is deze zomer gestalte gaat krijgen waardoor we het nieuwe seizoen het nieuwe kunstgrasveld kunnen gebruiken.
Stel je dat toch eens voor… prachtig!!!
We blijven met de gemeente in gesprek. Onderzoeken wijzen nu eenmaal uit dat er anderhalf veld ontbreekt op de Esserberg. De aanleg van dit kunstgras zien we dan ook als een mooie maar niet structurele oplossing.
Desalniettemin een prachtige impuls voor onze club waar we erg blij mee zijn. Ik hoop jullie snel langs dit nieuwe kunstgras te kunnen ontmoeten.
Tot snel,
Jan van der Lei
Voorzitter v.v.Helpman