Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering

In verband met de nieuwe corona maatregelen kan de geplande Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 november niet doorgaan.

Onder voorbehoud dat er vanaf 4 december e.e.a. weer zou mogen onderstaand nieuwe datum

Algemene Ledenvergadering vv Helpman
Woensdag 15 december 2021, aanvang 19.30 uur

Mochten de maatregelen langer van kracht blijven dan kunnen wij overwegen de ALV digitaal te houden.
Onze voorkeur gaat echter uit naar een live uitzending in de Helperborg.

Indien u stukken heeft opgevraagd worden deze uiterlijk 1 week van tevoren toegestuurd

Namens het bestuur vv Helpman

John Top
Secretaris