Nieuw standpunt inzake spelen op Kunstgras en informatiebijeenkomst 22 mei.

Onderstaand geven wij het nieuwe standpunt van het bestuur weer inzake het spelen op Kunstgras. Dit wordt definitief met ingang van het nieuwe seizoen.

Op dit moment handhaven we de training op gras, met name veld 6 zal hiervoor worden gebruikt. Mits de weersomstandigheden dit toelaten.

Zoals het nu lijkt gaan de velden eruit vanaf 29 mei t/m 1 september voor regulier onderhoud.

Na alle onderzoeken nauwkeurig gevolgd en beluisterd  te hebben komt het bestuur tot de conclusie dat het gevaar bij spelen en trainen op rubber ingestrooide kunstgrasvelden verwaarloosbaar is.
(zie ook standpunten van RIVM, KNVB, Europees onderzoek en GGD).  Daarom hanteren wij i.o.m. de TC jeugd de volgende uitgangspunten:

1 -er wordt in principe getraind en gespeeld op kunstgras zeker wanneer er groepstrainingen zijn voor de gehele groep zoals op woensdagmiddag.

2-als er voor de jongste jeugd mogelijkheden zijn om hiervan af te wijken en er gespeeld en getraind kan worden op gras zullen wij dat niet nalaten, maar het uitgangspunt is wat onder 1 beschreven staat.

Wij begrijpen dat deze mail vragen oproept bij ouders. Daarom nodigen wij deze uit voor een inloopavond. En wel op maandag 22 mei. Vanaf 19.30 uur. Namens de GGD zal hierbij de heer Eggens aanwezig zijn. U wordt dan ook in de gelegenheid gesteld na een kleine presentatie vragen aan hem te stellen.

Het aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info@185.56.146.59.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur vv Helpman

John Top

secretaris