Update 13-11-2021 Coronaprotocol van de v.v. Helpman

                                                                                                                                    Groningen, 13-11-2021.

 

                                                     

 

                                        Nieuw Coronaprotocol van de v.v. Helpman ( Update)

 

Nieuw: geldend voor de periode 13-11-2021 (vanaf 18.00 uur) tot 04-12-2021

Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de overheid, en in navolging daarvan de Veiligheidsregio Groningen, genoodzaakt om wederom heftige maatregelen in te stellen. Daarmee wordt de samenleving en ook het “voetbal” hard geraakt. Gelukkig kunnen alle amateurs, senioren en jeugdspelers blijven voetballen, dit verandert dus niet !

 

Maatregelen:

Publiek is helaas niet welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden zoals scheids- en grensrechters, trainers, coaches , leiders, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders. In de directe begeleiding van een team mogen dan ook  maximaal 5 personen aanwezig zijn bij wedstrijden.

Ouders, begeleiders van jeugdspelers, die hun kinderen naar trainingen en/of wedstrijden brengen wordt verzocht om ze per fiets te begeleiden en ze af te zetten bij de Esserweg. Brengt u de jeugdspelers per auto dan s.v.p. afzetten op P1 , achter de Shell pomp aan de Verlengde Hereweg.

(dit i.v.m. gevaarlijke verkeerssituaties op de Esserweg)

-Iedereen die ouder is dan 18 jaar en de kleedkamers, kantine/clubhuis of bijbehorend terras van een buitensportvereniging wil bezoeken moet in het bezit zijn van een “Coronatoegangsbewijs” (CTB), dat betekent een QR-code via de Corona Check App of een negatief testbewijs dat niet ouder is dan 24 uur (afkomstig vanuit een officiële testlocatie) met daarbij een geldig legitimatiebewijs.

We zullen dit, in het belang van ieders veiligheid, moeten gaan controleren !

Kantine en kleedkamers

.De kantine zal door de week gesloten blijven omdat verplichte sluitingstijden voor de Horeca    gelden vanaf 20.00 -06.00 uur.

.In het weekeind zal de kantine geopend zijn en geldt dat een CTB, voor personen ouder dan

18 jaar ,verplicht is (sluitingstijd 20.00 uur)

.Vaste zitplaatsen zijn verplicht in de kantine.

.Bij het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) moet een mondkapje gedragen worden en is een CTB niet verplicht

.Kleedkamers kunnen gebruikt worden voor het douchen en wedstrijdbesprekingen.

 

We willen de trainers/leiders van onze eigen seniorenteams vragen om dit mede te delen aan hun teams;  spelers/speelsters die niet gevaccineerd zijn, wordt verzocht om zich thuis om te kleden en te douchen, zij mogen wel deelnemen aan wedstrijden en trainingen.

We weten dat dit vervelende maatregelen zijn maar we zullen ze toch door moeten voeren.

Ook de bezoekende verenigingen zullen in kennis gesteld worden van ons beleid aangaande Corona en dat kan eenvoudig door ze te verwijzen naar onze website. Iedere vereniging zit overigens in hetzelfde schuitje en zal dezelfde regels moeten handhaven.

 

Uitzondering is er voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen; denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen- locaties wel een CTB tonen.

 

Regelgeving zoals die was:

 

Hetzelfde advies als voorheen geldt nog steeds: houdt 1.5 meter afstand.

 

Kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden (zie ook hier de regelgeving aan de buitenkant van de kleedkamers)

 

Algemeen: De Rijksoverheid bepaalt, na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM, wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen; zij hebben bepaald dat contactsporten buiten weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de bovengenoemde “basisregels” .

.

De gemeente ziet er op toe dat ons complex “corona-proof” is en in eerste instantie ben je als club verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie.

Wij hebben een coronacommissie die het bestuur adviseert, die dit vervolgens vertaalt in concrete maatregelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de controle en handhaving op deze maatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij onze club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

 

Gebruik je verstand en houd je aan de maatregelen ! Spreek elkaar erop aan als dit niet gebeurt.

 

De kledingshop zal op gezette tijden geopend zijn (openingstijden komen op de website)

 

Op en om het veld:

-Spelers en scheidsrechters wordt verzocht een eigen bidon/drinkfles mee te nemen

 

Positief getest op het coronavirus

Als iemand van onze vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend niet deel aan trainingen en wedstrijden. Dit geldt natuurlijk voor spelers/speelsters en (jeugd)trainers.

N.B. In voorkomende gevallen graag een melding naar de jeugdvoorzitter (bij de jeugdafdeling) en naar de secretaris (bij de senioren).

Mocht een team door bovengenoemde maatregelen te weinig spelers hebben neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris van onze vereniging ( jeugd of senioren). Er zijn binnen het veldvoetbal veel mogelijkheden om in onderling overleg wedstrijden te verplaatsen.

 

Nogmaals , houdt afstand van elkaar en rekening met elkaar !

 

Alvast bedankt voor alle medewerking, we zullen dit samen moeten doen.

 

Namens het bestuur, Gerro Dijksma (tevens lid van de Coronacommissie)