Kunstgras : Nieuw standpunt VV Helpman

Het lijkt wel alsof er geen einde aan komt. Gisteren kwam Zembla met een nieuwe kijk op het gebruik van kunstgras voorzien van rubbergranulaat. 

De Vrije Universiteit Amsterdam geeft aan dat er toch andere resultaten uit hun onderzoeken komen dan het door het RIVM uitgevoerde onderzoek.
Het lijkt er dan ook nu op dat de verschillende Toxicologen het niet met elkaar eens zijn. Het onderzoek op zebravisjes en de embryo’s hiervan gaf volgens de VU een totaal ander beeld.

Hoewel wij als bestuur steeds het standpunt hebben gehad om de gemeente en het RIVM te volgen hebben we toch besloten om de allerjongste jeugd weer van de kunstgrasvelden af te halen. Dit betreft dan de voetballertjes van de Interne Competitie en de JO-9. De uitzending van Zembla wees de allerjongsten als grootste risicogroep aan. Dit risico, wat volgens RIVM nog binnen de normen valt, willen wij uitsluiten.

Wat ons verontrust in de uitzending van Zembla is de reactie van het RIVM op het onderzoek, zij blijven bij hun standpunt in plaats van dit serieus te nemen en een vervolgonderzoek hierop toe te zeggen. Als club zullen wij dan ook bij de gemeente Groningen (Sport050) er op aandringen dat zij pogingen ondernemen het RIVM te dwingen tot vervolgonderzoek.

Het voetballen op de kunstgrasvelden blijft dus gehandhaafd. De jongste jeugd t/m JO-9 zullen we voor zover de kwaliteit van de velden en de bezetting het toelaten, op gras laten voetballen EN TRAINEN.

Onder dit bericht treft u twee links aan. Eén met de Nieuwsbrief van Sport050 en een link naar de site van Zembla.
We hopen dat alle partijen doordrongen zijn van de onrust en dat er snel een zwart-wit standpunt komt waarmee we verder kunnen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen mail deze dan naar: info@185.56.146.59

Namens het bestuur,
Jan van der Lei, voorzitter.

 

https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=permalink&hash=2baa59&mid=105700004

http://zembla.vara.nl/nieuws/proefdieronderzoek-vu-speel-niet-op-kunstgras-met-rubbergranulaat