Jan van der Lei (voorzitter v.v. Helpman) – Het einde van een mooi seizoen!

Terugkijken op een seizoen hoort er bij. Een bewogen en druk seizoen.

Als bestuur is er een hoop aan ons voorbij getrokken. Zaken waar als het goed is de leden weinig tot niets van merken maar die wel degelijk spelen en natuurlijk zaken die duidelijk zichtbaar zijn.

Persoonlijk kan ik je vertellen dat het niet altijd makkelijk is om jullie als lid tevreden te stellen of te houden. Een mooie volzin als : “de club dat ben jij’  en onze slogan “Club voor het Leven” zijn nu eenmaal sneller uitgesproken en opgeschreven, dan uitgevoerd. Als bestuur probeer je clubbreed, met een visie voor een langere periode de club de juiste richting op te sturen. Dit terwijl een individueel lid veel meer met de korte termijn bezig is. Hoe krijg ik elf goede spelers in het veld, materiaal op orde brengen etc, etc.

Toch maakt het de club die we zijn, een club waar iedereen op zijn of haar niveau de voetbalsport kan bedrijven. Een club waar gezelligheid en prestatie hand in hand gaat.

Puntsgewijs zal ik enkele highlights van het seizoen aanstippen en enkele bestuurlijke punten aanhalen.

VRIJWILLIGERS:

Je hebt er nooit genoeg van en gelukkig kunnen we bij Helpman terugvallen op een hoop vrijwilligers. Toch is er altijd een tekort. Ook zullen we er met z’n allen voor moeten waken dat het niet altijd terecht komt op de schouders van dezelfde mensen uit dezelfde hoek. We zullen met z’n allen moeten deelnemen. Een club is een groep mensen die hetzelfde nastreven, laten we dit dan ook met z’n allen oppakken.

In het verlengde hiervan een grote pluim voor de mensen die spontaan verschenen op onze oproep voor de KLUSDAG. Met 20-25 mannen en vrouwen hebben we in nog geen 3 uurtjes heggen gesnoeid, vloeren geschrobt, de gehele keuken schoongeboend, 3 kuub stenen versleept en de tribune weer ‘zomerklaar’ gemaakt. Gewoon een hele leuke morgen waar spontaan weer nieuwe ideeën ontstonden om het nog beter te doen of andere initiatieven om de schoonmaak en hygiëne naar een hoger peil te brengen. De spontane vrijwilligers kwamen grotendeels weer uit de bekende hoek. Extra pluim en dank dan ook voor de mensen die hier voor het eerst en vol overgave aan deelnamen. Let wel: als bestuur zullen we ook de ander geledingen gaan benaderen hier aan mee te werken. Zo werkt het nu eenmaal binnen een vereniging!

VRIJWILLIGERSAVOND

Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet willen we graag een avond organiseren. Het leek nogal een probleem om dit goed af te stemmen op de diverse agenda`s en het seizoen bleek aan het eind iets drukker dan verwacht. Deze avond schuiven we graag door naar het begin van de nieuwe competitie. Begin september is de verwachting.

HET SEIZOEN

Het seizoen was een prima seizoen met als bekroning natuurlijk het kampioenschap van Zondag1 als ongeslagen kampioen van de derde klasse, volgend jaar 2e klasse, ik ben benieuwd. Zaterdag1 handhaafde zich niet geheel probleemloos, maar hielden stand. Voor volgend seizoen hebben zij mooie versterkingen waardoor de verwachtingen bijgesteld worden, ook hier kijken we naar uit.
Marco Pessiwarissa gunde zichzelf een mooie afscheid met Dames1 door via de nacompetitie te promoveren. De Bekerfinale ging helaas verloren maar ook zij kunnen terugkijken op een mooie seizoen Ook zaterdag twee wist via de nacompetitie een klasse hoger te bewerkstelligen. Een prima prestatie van deze jonge honden die alles rondom hun elftal zonder leider of trainer gezamenlijk oplosten.

Bij de jeugd vielen met name de prestatie van de MO17 op. Gespeeld om het Nederlandse kampioenschap maar daar hun Waterloo gevonden. Wel kampioen, ook een puike prestatie van dit hechte team. De kampioenen bij de jeugd worden komende zaterdag bij de jeugdafsluiting gehuldigd, Komt allen!

KLEDING en MATERIALEN

Het vorig seizoen is de kleding uitgereikt. Met de start van een nieuw seizoen zullen er leden vertrekken maar ook bijkomen. Dit betekent veel kledingwisselingen. Ook voor ons de eerste keer als vereniging dat we dit gaan meemaken. Natuurlijk doen we ons uiterste best om dit zo soepel mogelijke te laten verlopen maar heb begrip voor de leermomenten die we ongetwijfeld gaan meemaken hierin.

Op dit moment worden de materialen ook allemaal weer ingenomen. Ton Massen heeft hiervoor een oproep uit laten gaan. Deze materialen worden dan allemaal weer netjes uitgereikt aan het begin van het nieuwe seizoen nadat deze zijn aangevuld en-of hersteld. De doelen staan weer achter de kantine. Dit i.v.m. vandalisme maar ook in verband met enige herstelwerkzaamheden. Laat ze hier dan ook staan!

BESTUURSZAKEN

Op dit moment is er eigenlijk één grote ontwikkeling die het beleid en de visie van het bestuur mede gaat bepalen. Het GELIJKE SPEELVELD van de gemeente Groningen. In het kort komt het er op neer dat alle verenigingen op dezelfde wijze worden behandeld. Er wordt niet meer met twee maten gemeten. Elke club krijgt de mogelijkheid om eigenaar van de kantine en-of kleedkamers te worden of om deze te gaan huren van de gemeente. Helpman heeft zich altijd al gedragen als eigenaar en we voelen ons ook eigenaar van onze opstallen die we met noeste arbeid van onze vrijwilligers hebben gebouwd en hebben onderhouden. Hier zijn we dan ook met de gemeente ´in onderhandeling´ over de vergoeding die de gemeente ons zou moeten toekennen voor ONS clubgebouw en de kleedkamers. Dit is inmiddels een langdurend traject geworden maar het lijkt er op dat De Sportkoepel een afsluitend gesprek met de gemeente kan aangaan. Als bestuur wachten wij hier met smart op een beslissing omdat dit onze financiële kant raakt en we dus daarmee een juiste begroting voor de komende jaren , passend bij de visie kunnen opstellen. We hopen op een snelle, voor Helpman positieve klap met de hamer.

EINDE SEIZOEN

Na de afsluiting van het seizoen zullen alle activiteiten even stil liggen bij onze club. Ook de code van het sleutelkastje in het ballenhok zal gewijzigd worden, houdt hier rekening mee. De nieuwe code zal door ons in het nieuwe seizoen verstrekt worden aan de hiervoor bevoegde mensen. De start van het nieuwe seizoen voor de zondagselectie staat gepland voor 14 augustus. Wellicht is het handig om de data door te geven waar jullie elftal een start maakt met het nieuwe seizoen. Dit voor de planning van de velden maar ook voor eventuele barbezetting.

Traditiegetrouw wordt er op de donderdag doorgetraind. Iedereen is hier van harte welkom om deel te nemen. Een leuke pot voetbal met daarna een kleine derde helft, al jarenlang een mooie traditie. Elke donderdag tijdens de zomerstop om 20.30 uur.

FIJNE VAKANTIE

Namens het bestuur wens ik alle leden van Helpman een hele fijne vakantie toe. We hopen natuurlijk op geweldig weer en een mooie plek waar je de vrije tijd kan doorbrengen. Geniet ervan en we zien elkaar terug in het nieuwe seizoen. PRETTIGE VAKANTIE!

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Jan van der Lei

Voorzitter