Teamindeling

Voetbalplezier is de basis van de jeugdopleiding van vv Helpman. Dit plezier is voor een groot deel gebaseerd op het verzamelen van succeservaringen: hoe meer succeservaringen een speler tijdens de training en in de wedstrijden kan verzamelen, hoe meer plezier de speler aan voetballen bij vv Helpman beleeft. Daarmee is voetbalplezier ook een belangrijke basis in het indelingsproces. We proberen zoveel mogelijk spelers van min of meer gelijk niveau bij elkaar in te delen. Hierdoor is de kans op succeservaringen voor iedereen binnen het team ongeveer even groot. Vervolgens proberen we bij vv Helpman spelers binnen het team ook zoveel mogelijk betekenisvolle ervaringen op te laten doen. Spelers moeten zich echt onderdeel van een team voelen. Niet alleen in sociaal opzicht, maar iedereen moet zich ook onderdeel van de teamprestatie voelen. Het motto van de club is “Club voor het Leven”. Het streven is daarmee dat spelers zich zo lang en zo goed mogelijk aan de club binden. Het bieden van een betekenisvolle omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaar dat we het indelingsproces zorgvuldig willen doorlopen. Hierbij worden de volgende stappen gehanteerd:

  1. We vragen aan de hand van een gestructureerd formulier bij de trainers en teammanagers uit hoe de spelers in een team zich tot elkaar verhouden. Dit formulier is opgebouwd uit technische, tactische, fysieke en mentale aspecten. Trainers en teammanagers vullen deze formulieren in en sturen ze uiterlijk eind april weer terug.
  2. Op basis van de inzichten uit de formulieren, van coördinatoren, de Technische Commissie Jeugd (TC Jeugd), en de Hoofd Jeugdopleiding (HJO) wordt door de TC Jeugd een ruwe conceptindeling gemaakt. Op basis hiervan worden ook specifieke aandachtspunten geïdentificeerd. Deze ruwe conceptindeling is medio mei Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
    1. Het aantal spelers in een leeftijdscategorie en de ideale teamgrootte (zie ook de tabel hieronder). De ervaring leert dat hoewel onderstaande teamomvang inderdaad ideaal is, hier in de praktijk geregeld van zal moeten worden afgeweken.

  JO7 JO8 – JO10 JO11 – JO12 JO13 – MO20
Aantal spelers 4 tegen 4 (zonder keeper) 6 tegen 6
(met keeper)
8 tegen 8
(met keeper)
11 tegen 11
(met keeper)
Ideale teamomvang 6 spelers 8 spelers 10 spelers 15 spelers

  1. Spelers worden zoveel mogelijk op hun geboortejaar ingedeeld. Hier kan van worden afgeweken op het moment dat het voor het voetbalplezier en de beleving van de speler positief uitpakt om in een oudere of jongere leeftijdscategorie te gaan voetballen.
  • Bestaande regels rondom dispensatie. In het geval oudere kinderen bij jongere worden ingedeeld, schrijft de KNVB afhankelijk van de klasse en leeftijdscategorie specifieke regels voor, vooral om te voorkomen dat teams met veel oudere spelers te grote fysieke voordelen behalen.
  1. De ruwe conceptindeling en aandachtspunten worden samen met de trainers en teammanagers besproken.Aan de hand hiervan wordt een verfijnde conceptindeling opgesteld. Deze is eind mei Omdat we de verfijnde conceptindeling graag eind mei gereed hebben verzoeken we eventuele mee-trainers zich uiterlijk 31 mei bij vv Helpman in te schrijven. Van de leden die willen stoppen ontvangen we graag hun afmelding voor deze datum.
  2. Aan de hand van reguliere aanmeldingen die mogelijk zijn tot het einde van het seizoen wordt door de TC Jeugd in samenspraak met de HJO de finale indeling opgesteld. Deze wordt op 20 juni op de website gepubliceerd.