Teamindeling

Bij vv Helpman kan iedereen op zijn of haar eigen niveau voetballen. Voor de één ligt de nadruk op presteren, voor de ander op het spelplezier. Helpman gaat ervan uit dat het voor iedereen het leukst is als hij of zij met spelers en tegenstanders van het zelfde niveau kan voetballen. Dit uitgangspunt is dan ook richtinggevend voor de teamindeling.

Bij het maken van de teamindeling gelden de volgende regels of afspraken:

 • Een selectieteam is het 1e team van elke leeftijdscategorie
 • In beginsel bestaat het selectieteam uit de beste spelers van die leeftijdscategorie
 • Bij de indeling van de overige teams is ‘hetzelfde niveau’ richtinggevend
 • Het Hoofd Jeugdopleiding (HJO), de technische jeugd coördinatoren van de onderbouw, – middenbouw, – bovenbouw en – meisjes en de selectietrainers zijn verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectieteams
 • Trainers en leiders van overige teams kunnen bij het samenstellen van de selectieteams om advies worden gevraagd
 • Tot en met JO11 wordt waar mogelijk rekening gehouden met wensen van spelers en ouders t.a.v. vriendjes en vriendinnetjes. Dit geldt niet voor de selectieteams
 • Meisjes voetballen zoveel en zo lang als mogelijk samen met jongens
 • Vanaf MO13 kunnen meisjes, bij voldoende aanbod ervoor kiezen om in een ‘meisjeselftal’ te spelen
 • JO8, JO9 en JO10 teams hebben idealiter 8 spelers
 • JO11 teams hebben idealiter 10 spelers
 • Vanaf de JO13 hebben teams idealiter 14 spelers
 • De indeling van de teams wordt vastgesteld door de Technische Commissie Jeugd
 • Na de definitieve teamindeling wordt er in beginsel nietmeer geschoven, ook niet bij nieuwe inschrijvingen (zie daarvoor proces nieuwe inschrijvingen).

Voor de indeling van de selectieteams geldt aanvullend:

 • De beoordeling van spelers, die in aanmerking komen voor een selectieteam, vindt plaats door de HJO, selectietrainers en de technische jeugd coördinatoren onderbouw, middenbouw, bovenbouw en meisjes. Deze beoordeling is gebaseerd op een aantal verschillende momenten zowel in trainings- als in wedstrijdverband tijdens het reguliere seizoen en in de selectieperiode
 • Spelers zonder Helpmanverleden die zich inschrijven na 10/6 komen in beginsel niet meer in aanmerking voor een selectieteam

 

 

Uitschrijvingen

De laatste jaren ervaren wij dat spelers steeds later in het seizoen aangeven dat ze gaan stoppen met voetbal. Dit leidt in het indelingsproces (of zelfs bij de start van het seizoen) tot problemen. Vanaf het voorjaar wordt per team geïnventariseerd welke spelers blijven en welke stoppen. Een uitschrijving is pas definitief wanneer de speler zich per mail afmeldt (correspondentieadres is ledenadministratie@vvhelpman.nl).

Helpman streeft er naar om op 31 mei een overzicht te hebben van spelers die stoppen.

Een afgemelde speler wordt logischerwijs niet meegenomen in de teamindeling. Spelers die per 16/6 lid zijn, betalen contributie voor het komende seizoen.

Overschrijvingen

Overschrijvingen naar vv Helpman moeten volgens het KNVB-regelement uiterlijk 15 juni in bezit zijn van vv Helpman. Overschrijvingen worden vervolgens verwerkt in de teamindeling. Bij het vormen van selectieteams gaan spelers met een Helpmanverleden voor de nieuwe spelers die zich op of pas na 10 juni aanmelden bij vv Helpman.

Nieuwe inschrijvingen

Spelers die beginnen met voetbal worden uitgenodigd zo snel mogelijk lid te worden van vv Helpman. Alle spelers die op 16/6 lid zijn worden meegenomen in de teamindeling. Alle spelers die na 16/6 lid worden, zijn niet zeker van een plek in een team voor het komende seizoen. Voor deze spelers bestaat altijd de mogelijkheid om mee te trainen, maar het spelen van wedstrijden is afhankelijk van beschikbare plekken in de huidige teams of voldoende nieuwe aanmeldingen zodat een nieuw team kan worden geformeerd. Bij nieuwe inschrijvingen na 10 juni kan geen rekening gehouden worden met voorkeuren t.a.v. de indeling m.b.t. vriendjes of vriendinnetjes.

Proces teamindeling per jaar

1 februari Uitvraag bij leiders en trainers voor selectieteams HJO en technische jeugd coördinatoren
Vanaf maart Spelers uit lagere teams trainen mogelijk mee met hogere teams binnen de categorie JO13 t/m JO19 HJO, technische jeugd coördinatoren en trainers
April Inventariseren wensen van spelers en ouders JO8 t/m JO11 en aanleveren stop/blijf lijsten voor alle jeugdleden technische jeugd coördinatoren & leiders
1 mei Twijfelgevallen zijn meerdere keren bekeken door HJO en trainers HJO, technische jeugd coördinatoren en trainers
1 juni De voorlopige 1e teams JO13 t/m JO19 zijn bekend. Alle spelers die in aanmerking komen voor het 1e team van hun leeftijdscategorie krijgen een uitnodiging per mail. Betreft leeftijdscategorie JO13 t/m JO19 HJO, technische jeugd coördinatoren en trainers
10 juni Voorlopige teamindeling is opgesteld en wordt besproken in de vergadering van de jeugd TC TC Jeugd, HJO, trainers en coördinatoren
18 juni Verwerken laatste wijzigingen in vergadering van de TC jeugd. De teamindeling is hiermee in principe definitief TC Jeugd, HJO, trainers en coördinatoren
20 juni Teamindeling wordt gepresenteerd aan de leiders TC Jeugd, HJO en coördinatoren
22 juni Publicatie definitieve teamindeling TC Jeugd

 

Vragen

Vragen kunnen worden gesteld aan de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.