v.v. Helpman O.6 & O.7

Bij Helpman starten we met trainingen voor spelertjes vanaf 4 jaar bij de mini’s en vanaf 6-7 jaar de Interne Competitie. Voor deze groep is het van belang dat ze plezier hebben en blijven houden in het spelletje voetbal. We vinden dit als club het allerbelangrijkste. Daarnaast leren we ze tegelijkertijd wat er meer bij het voetbal komt kijken. Samenspelen, sportiviteit, respect voor elkaar, zekere mate van discipline en leren trainen/ontwikkelen.

Elke zaterdagmorgen van 9:00-10:00 proberen we de kinderen weer wat bij te leren en vooral lekker bezig te zijn en zo weinig mogelijk stil te staan. Dit vraagt van de vrijwillige trainers dat ze elke zaterdagmorgen om 8:30 beginnen met de velden uit te zetten, de ballen en de hesjes te pakken en trainingsmaterialen klaar te leggen. Op deze manier kan iedereen op tijd beginnen met de training en maken we zo optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare tijd op het veld.

Wil je ook een keer komen kijken en/of meetrainen? Dan kun je gerust zaterdagmorgen om 8:55 uur langskomen en melden bij de trainer in de mini-Arena, voor de kantine van VV Helpman op het sportcomplex Esserberg.

Algemene Regels

Wij willen graag dat iedereen op een leuke en sportieve manier mee kan doen aan onze trainingen. En daarom vragen wij aan alle spelertjes (en ouders) om zich te houden aan een aantal regels om het voor iedereen zo leuk mogelijk te houden en de training zo goed mogelijk te laten verlopen.

 • Wees op tijd aanwezig
  • Om op tijd te komen voor de training, vragen wij iedereen uiterlijk 8:55 aanwezig te zijn en te melden bij de trainer in de mini-Arena. Vanuit daar wordt je ingedeeld bij de mini’s in de Arena of ga je naar het hoofdveld voor de Interne Competitie.
 • Voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn verplicht
  • Wij verwachten van de Interne Competitie voetballertjes die lid zijn, dat ze sportkleding, voetbalschoenen en scheenbeschermers dragen. Zodra ze reguliere competitie gaan spelen, krijgen ze een Helpman outfit aangeboden.
 • Luister naar de trainer
  • Bij voetbal leren we ook om respect te hebben voor de trainers en later voor leiders en scheidsrechters. Luisteren naar de trainer is dus belangrijk voor de eigen ontwikkeling en draagt tevens bij om de training zo leuk mogelijk voor iedereen te houden.
 • Respect voor elkaar / aardig zijn voor elkaar
  • Voetbal is een teamsport, je doet het samen en we horen allemaal bij elkaar.
 • Respect voor de tegenstander
  • Zonder tegenstander geen wedstrijd. We hebben tegenstanders nodig om een wedstrijd te kunnen spelen, dus hebben we ook respect voor de tegenstander. Na afloop van de wedstrijd geven we elkaar en de tegenstander dus een hand en bedanken we voor de wedstrijd.

 

Helpman O.6 (voorheen mini’s)
De O.6 is de jongste groep met spelertjes tussen de 4 en 6 jaar. Voor hen is het allemaal soms best spannend. Ze zijn spontaan, nog niet de baas over de bal en de lichaamscoördinatie is over het algemeen nog minimaal ontwikkeld. Ze leren voornamelijk door het doen en bewegen, het kijken naar elkaar en de trainer. De concentratieboog is niet heel lang gespannen en ze gaan meestal helemaal op in het spel, ook al is de bedoeling van het spelletje soms nog niet helemaal duidelijk. Wij vinden het belangrijk dat deze spelertjes veel plezier hebben in het spelletje voetbal en lekker spelen met elkaar en de bal.

Iedereen in de leeftijdscategorie 4 tot 6 jaar mag 3x meetrainen, ook al ben je nog geen lid. Blijkt na de derde training dat je bij Helpman wilt blijven trainen, dan kun je verenigingslid worden en mag je de rest van het seizoen iedere zaterdagmorgen van 9:00-10:00 meetrainen met de mini’s. Lid worden kan d.m.v. het invullen van het aanmeldingsformulier die te vinden is op de website van vv Helpman. De contributie tarieven zijn daar ook te vinden.

 

Doelstelling O.6
Voor de O.6 hebben we als doelstelling: Speelplezier en baas worden over de bal. We proberen met verschillende spelletjes en oefeningen, zoals lopen met de bal, passen en schieten dat deze groep jongste voetballertjes op een leuke manier wennen aan de bal.

 

Uitgangspunten O.6
De trainingen voor de O.6 staan dus voornamelijk in het teken van spelen en balgewenning. We hebben een aantal uitgangspunten voor deze groep benoemd en proberen dit iedere week in verschillende oefenvormen toe te passen:

 • Spelplezier staat voorop
 • Eenvoudige oefeningen
 • Veel met de bal spelen
 • Weinig stilstaan
 • Samen spelen

 

Trainingen O.6
De trainingen vinden 1 keer per week plaats van 9:00-10:00 uur op zaterdagmorgen in de mini-Arena voor de kantine van vv Helpman. De O.6 moeten uiterlijk 8:55 uur aanwezig zijn en melden bij de trainer om mee te kunnen doen aan de training. Zodra de spelertjes aanwezig zijn, krijgen ze een bal en kunnen ze gelijk beginnen aan een oefening. Om 9:00 uur start de training met een spel- of oefenvorm al naar gelang de trainer dit heeft voorbereid. Na deze spel en oefenvormen worden er in de mini-Arena 2×2 (2 tegen 2) wedstrijdjes gespeeld op half-veld. Tussendoor is er pauze en wordt er ranja aangeboden.

 

Doorstroming O.6
Als je 6 jaar bent geworden, mag je doorstromen naar de O.7. Je gaat dan iets moeilijkere oefeningen doen en op een groter veldje wedstrijdjes tegen andere O.7 leden voetballen. Meer informatie over de O.7 staat hieronder beschreven.

 

Helpman O.7 (Voorheen Interne Competitie of IC)
De O.7 groep zijn al wat ouder, 6 à 7 jaar en bijna klaar voor de echte competitie. Soms stromen hier de jongens en meisjes binnen die oud genoeg zijn om in de O.8 pupillen te mogen voetballen, maar pas na de indeling lid geworden zijn van VV Helpman. De spelertjes in deze leeftijdgroep kunnen sterk van elkaar verschillen wat betreft vaardigheid en ervaring. Ook bij deze groep staat het plezier voorop voor elk niveau. Het doel voor deze groep is dan ook het verder ontwikkelen van de basis voetbalvaardigheden en het leren trainen. We proberen om deze groep klaar te maken voor de O.8 KNVB competitie en de doorstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Doelstelling O.7
De doelstelling die we voor ogen hebben met de O.7 is dat ze de basis voetbalvaardigheden ontwikkelen en leren te trainen. Door middel van leuke spelvormen, oefeningen met materialen en wedstrijdvormen laten wij deze groep veel dribbelen en veel schieten. Daarnaast proberen wij hen alvast een beetje te leren hoe ze moeten aanvallen, omschakelen en verdedigen. Uiteraard staat ook hier het speelplezier voorop.

 

Uitgangspunten O.7
De trainingen voor de O.7 staan dus voornamelijk in het teken van het leren en ontwikkelen van de basis voetbalvaardigheden. De uitgangspunten hierbij zijn:

 • Veel dribbelen
 • Veel schieten
 • Leren aanvallen
 • Leren omschakelen
 • Leren verdedigen
 • 4 tegen 4 wedstrijdvorm

 

Trainingen O.7
Er wordt getraind en gespeeld op de zaterdagmorgen van 9:00 tot 10:00 uur op het hoofdveld van VV Helpman. Naast de oefeningen worden er ook 4×4 wedstrijdjes gespeeld. De trainingen en oefenvormen worden in samenspraak met de Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) onderbouw verzorgd. De leidraad bij de partijvormen is volgens het nieuwe pupillenvoetbal beleid van de KNVB O.7. Op deze zaterdagmorgen wordt er tussendoor ook ranja geschonken voor de spelertjes.

De 2e jaars O.7 spelers krijgen de mogelijkheid om naast de zaterdagmorgen vanaf het begin van de voorjaarscompetitie ook op woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur te trainen. Deze spelertjes stromen over het algemeen het volgende seizoen door naar de O.8. De spelertjes die hiervoor in aanmerking komen, krijgen apart bericht.

 

Doorstroming O.7
Over het algemeen vindt de doorstroming alleen plaats aan het begin van het seizoen. Het is bij uitzondering mogelijk om voor aanvang van de voorjaarscompetitie nog een team uit de 0.7 door te laten stromen naar de O.8 competitie. Dit wordt altijd in overleg met de coördinator en trainers besproken of hier mogelijkheid toe is. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de coördinator.

 

Rol van de ouders bij O.6 en O.7
Zonder begeleiding en trainers kunnen de kinderen niet spelen. Wij zijn daarom ook elk jaar weer afhankelijk van vrijwilligers/ouders die hun hulp aanbieden. Zo vragen wij ouders om te helpen als trainer, met het ophalen en inschenken van de ranja, veters strikken en te begeleiden bij de partijvorm. Uiteraard bieden wij als club ondersteuning voor het geven van training of begeleiding.

Voor aankomend seizoen zijn wij weer op zoek naar een vaste kern ouders die de trainingen willen verzorgen voor deze jongste jeugd. De huidige trainers zullen met hun kinderen mee doorstromen en daarmee ruimte maken voor andere ouders om deze geweldige enthousiaste groep kinderen te begeleiden.

De trainingen zullen worden aangereikt door de club, evenals een trainingspak. We verwachten van deze groep dat ze in het najaar- en voorjaarseizoen op zaterdagmorgen om 8:30 uur de velden uit zetten en de materialen verzamelen, kinderen opvangen en de training en begeleiding verzorgen. Daarnaast heb je geregeld contact met de coördinator en de HJO Onderbouw, die je ondersteunen daar waar nodig. Enig verstand van voetbal maakt het wel wat makkelijker, maar we vragen vooral om positieve begeleiding waarbij de kinderen en het spelplezier voorop staan.