Afmelden als lid

Beleid t.a.v. opzeggen
In alle gevallen geldt dat opschorten of opzeggen van het lidmaatschap alleen schriftelijk (per brief of mail) kan bij de ledenadministratie.

Vibeke van der Bijl
Email: ledenadministratie@vvhelpman.nl

Een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar. De inning van de contributie en kledingbijdrage voor spelende leden verloopt via onze partner ClubCollect. ClubCollect neemt initiatief richting het lid en dan maakt het lid zelf de keuze hoe hij betaalt. De contributie kan eind september in één keer worden betaald of in vier gelijke termijnen, te weten eind september, eind oktober, eind november en eind december.
De kledingbijdrage kan alleen eind september in één keer worden betaald. Hiervoor geldt dus geen termijnbetaling.

a. Indien leden niet langer bij Helpman spelen, maar men heeft zich niet formeel afgemeld, dan wordt de reeds afgeschreven contributie niet teruggestort.

b. Indien leden ernstig geblesseerd raken en een periode niet kunnen spelen of het lidmaatschap beëindigen tijdens het seizoen; eventuele teruggave van een deel van de contributie is ten alle tijde ter beoordeling aan het bestuur.