Aanmelden als lid

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden als lid van voetbalvereniging Helpman. Het aanmeldformulier kun je downloaden & vervolgens invullen.

Het ingevulde formulier kun je inleveren of opsturen naar:

Bea Leeftink
Overwinningsplein 76
9728 GV Groningen

Belangrijk

  • De contributies voor seizoen 2017-2018 kun je hier bekijken.
  • Voor alle spelers vanaf 10 jaar moet een pasfoto worden aangeleverd
  • Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt door de v.v. Helpman voor interne communicatie en wordt nooit aan derden ter beschikking gesteld noch gepubliceerd. Vanaf 16 jaar is een nummer van een identiteisbewijs verplicht: paspoort, identiteitskaart of OV jaarkaart.
  • Minder dan 3 jaar geleden bij een andere club gespeeld? Lever ledenmutatiekaart en – indien van toepassing – spelerspas bij.
  • Betaling kan uitsluitend per machtiging. Geef aan of u per kwartaal of per jaar wilt betalen. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij 56 werkdagen de tijd om zijn bank – of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
  • Bij minderjarigen dient het formulier te worden ondertekend door een ouder of verzorger. Door ondertekening geeft u aan op de hoogte te zijn van de statuten van de vereniging, waarin onder meer staat dat u de contributie voor een geheel seizoen verschuldigd bent bij vooruitbetaling.