In memoriam Hans Frijling

Enige tijd geleden werd ik op de hoogte gesteld dat Hans Frijling erg ziek bleek te zijn. Gek genoeg
kwam dit bericht niet zo lang nadat hij mij verzocht had eens langs te komen omdat hij een cd-rom
had teruggevonden met daarop alle bestanden van het door hem geschreven jubileum boek bij ons
75 jarig bestaan. We hebben toen afgesproken dat ik snel bij hem langs zou komen… het is er
helaas niet meer van gekomen. Hans is maandag 16 november overleden in bijzijn van zijn familie.

Gerro Dijksma met wie hij veel heeft samengewerkt is in zijn laatste dagen namens het bestuur en
de club langs geweest om Hans te bedanken voor zijn inzet. Dat hij veel heeft gedaan op allerlei
gebied zegt veel over Hans. Gerro koestert zijn laatste ontmoeting met Hans en deelt graag wat voor
herinneringen hij met Hans heeft opgehaald.

Wat opvalt is dat hij op heel veel terreinen actief is geweest, voor hem geldt echt “Helpman ,club
voor het leven”. Een vrijwilliger pur sang !

Volgens eigen zeggen is Hans vanaf 1993 betrokken bij de vereniging, doordat zijn zoon Erik ging
voetballen. Daardoor werd hij ook: jeugdleider, grensrechter en heel lang scheidsrechter bij
jeugdwedstrijden en toernooien

In die tijd heeft Hans heel veel filmpjes gemaakt van jeugdwedstrijden en wat je daarop goed kon
zien volgens Hans, is dat spelers/speelsters sinds hun jongste jeugd niet veel veranderden in hun
speelstijl en techniek (stokpaardje van hem), hoeveel trainers daar ook aandacht aan hadden
besteed.

Daarna volgde een periode jeugdbestuur en in die tijd heeft hij zich ook erg ingespannen, samen
met Willie Everse, om meisjesvoetbal van de grond te krijgen; hij is eigenlijk de bestuurlijke
grondlegger daarvan.

Ook nam Hans zitting in het Hoofdbestuur met als hoofdfunctie Communicatie; hij was
verantwoordelijk voor de inhoud van het clubblad en dat kostte hem avonden overleggen met René
Ottens. Na de bestuursvergaderingen werd er altijd steevast nagepraat bij de Singelier, meestal tot
diep in de nacht met als voornaamste gespreksonderwerp: Helpman

In die periode is Hans ook weer zelf gaan voetballen bij H3 en later bij Helpman 7 op
zondagmorgen.

Hij was een begenadigde linkspoot die als talent nog in het 1e van Be Quick heeft gespeeld.

Door de jaren heen heeft Hans de sfeer mede bepaald bij onze vereniging door zijn muzikale
inbreng bij de Nieuwjaarsborrel, dansavonden, trainingsavonden etc.
20 jaar lang heeft hij de Sinterklaasbijeenkomsten van de jongste jeugd begeleid. De woensdag voor
de verjaardag van de Sint kwam Hans steevast met zijn installatie er een geweldig feest voor de
jongste jeugd van maken. Zonder op de voorgrond te willen treden was hij onmisbaar. Vorig jaar
was zijn laatste optreden. Hij stopte ermee.

Bij het 75 jarig bestaan was hij de samensteller van het jubileumboek, waar hij ontzettend veel tijd
in heeft gestopt door overleggen met o.a. Jan Klip en het doornemen van heel veel clubbladen uit
het verleden

Tot op het laatste moment was Hans betrokken bij Helpman; hij was op de drukke zaterdagen in de
ochtenduren gastheer

Vorige week vertelde hij mij dat hij het zo leuk vond dat Erik weer ging voetballen.

Hans was creatief en probeerde deze creativiteit ook ten gunste van Helpman in te zetten door vele
initiatieven te ontplooien met als doel om onze vereniging te maken voor wat het nu nog steeds is,
maar ook zeker wás in de periode dat Hans actief bij ons bezig is geweest, bijna zo`n 30 jaar lang.

Als ik de door Hans en Gerro opgehaalde herinneringen doorlees bekruipt mij het gevoel waar het
om gaat; clubliefde, gezelligheid en kameraadschap. Hans had het allemaal!

Hans ligt in het Yardenhuis te Groningen. Deze is dagelijks geopend tot 19.30 uur.
Vrijdag is de uitvaart in besloten kring.

Rust zacht Hans. Dank voor alles wat je hebt gedaan.

Heel veel sterkte en liefde voor Liesbeth, Erik, Else, Jessie, Daan en Wouter

Namens de club,

Jan van der Lei
Voorzitter v.v.Helpman