Hoe staat het bestuur van v.v. Helpman in de discussie rondom het kunstgras?

Wij hebben jullie als leden geprobeerd op de hoogte te houden door alle aan ons toekomende berichtgeving te delen op de website en onze Facebook site.

Hierbij hebben we ook aangegeven het overleg van de VNG, Ministerie en KNVB af te willen wachten.
Afgelopen maandag heeft de KNVB overleg gehad met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Ministerie.
De uitkomst van dit overleg is vandaag bij ons binnengekomen.

De KNVB, waar wij onder vallen, geeft aan dat zij het RIVM (een door het ministerie ingesteld instituut), volgen in hun deskundigheid. `

De gemeentes (die onze velden hebben aangelegd) kiezen dezelfde weg.

Beide, en ook de minister, dringen aan op vervolgonderzoek waarvan de resultaten in december verwacht worden.

Oranjewoud die in opdracht van de gemeente deze velden heeft aangelegd volgt ook deze “koninklijke “weg.

Wij hebben reeds aangegeven dat ook wij deze weg volgen.
Wel willen we ieder lid en de ouders van leden de vrijheid geven om niet te spelen op kunstgras ‘hangende het onderzoek’.

De beslissing kan een ieder dus voor zichzelf nemen en zal door ons gerespecteerd worden.

We zullen verder de trainers vragen om zoveel als mogelijk de grasvelden te gaan gebruiken voor de trainingen.

Echter, enkel onze kunstgrasvelden zijn verlicht en het vroeger donker worden komt met rasse schreden dichterbij.

Wij hopen hiermee onze leden voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u toch nog vragen krijgen stel ons deze dan gerust via bijvoorbeeld email: info@185.56.146.59

Met vriendelijke groet,

Jan van der Lei

Voorzitter (a.i.) v.v. Helpman

email: voorzitter@185.56.146.59