Helpman verduurzaamt

In ons meest recente beleidsplan staat vermeld dat de vv Helpman zich mede verantwoordelijk voelt voor milieu en omgeving.
Om het niet bij loze intenties te houden hebben we dit in het plan vertaald naar het verduurzamen van onze accommodatie met het doel energie zuiniger en neutraler te worden. 

De afgelopen maanden hebben we daarom geïnvesteerd in ledverlichting in onze kleedkamers.
Deze lampen gaan bij betreden aan en bij verlaten daarvan automatisch weer uit.
Dat is dus op 2 manieren zuiniger omspringen met elektriciteit.

Op 28 juni jongstleden hebben we de volgende stap gezet met de installatie van 16 zonnepanelen op het dak van ons clubgebouw. De verwachte opbrengst hiervan dekt ruimschoots ons gemiddelde jaarverbruik aan elektriciteit. 

De volgende fase die we in willen slaan is kijken wat we kunnen bereiken met het beter isoleren van ons pand.

Het is een nieuwe weg die wij als vereniging inslaan. Werkbare ideeën zijn zeer welkom.
Heeft u die of connecties die ons daarbij behulpzaam kunnen zijn, ook als het om uitvoering gaat,
neem dan contact met ons op via de mail wolter.aboon@online.nl
Wolter Boon