Heb jij je al aangemeld voor de ALV

Het zijn roerige tijden voor voetbalverenigingen. Corona en alles wat verder op ons pad komt.

Wil jij op de hoogte zijn van het wel en wee binnen de vereniging.

 

De inschrijving voor aanmelding staat open tot 15 november.

 

Meld je aan en laat wat van je horen

Zie hieronder de uitnodiging

 

Beste leden,

 

Normaal organiseren wij in de maand oktober een Algemene Ledenvergadering. Op dit moment gooit corona roet in het eten omdat de kantine is gesloten.

 

Dit jaar gaan we het iets anders doen. Wij nodigen jullie uit om de digitale Algemene Ledenvergadering bij te wonen. We proberen dit zo kort en bondig mogelijk te doen

De ALV zal gehouden worden op woensdag 25 november 2020. Deze kun je dus thuis vanachter de computer volgen.

De vergadering start om 19.30 uur en zal eindigen omstreeks 20.30 uur uiterlijk 20.45 uur.

 

Je kunt je aanmelden via de secretaris@vvhelpman.nl tot en 15 november. Na 15 november stellen wij de stukken digitaal beschikbaar via mail en kunt u vragen aanleveren t/m 22 november.

De link voor de zoom sessie wordt u dan 1 week voorafgaand aan de vergadering toegestuurd. Zoom is digitaal vergaderen. Meld je aan en je ontvangt de link om deel te nemen

 

Meld je aan en praat mee over de ontwikkeling en toekomst van vv Helpman.

 

Agenda: (onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd)

 

 1. Opening
 2. vaststellen notulen vorig jaar
 3. Mededeling en ingekomen stukken
  kledingfonds, Onderhoudsplan, Groen ondernemen en Corona
 4. Bestuursverkiezing Geen mutaties
 5. Financiële Zaken
  verslag inkomsten en uitgaven
  begroting 2019/2020
  verslag kascommissie
 6. Sluiting

 

Namens het bestuur van vv Helpman

John Top
Secretaris