Even terug en vooruitblikken!

Door Jan van der Lei - Voorzitter V.V. Helpman

De decembermaand is bij uitstek een maand om terug te blikken. Een heel kalenderjaar is voorbij gevlógen! Het zouden 365 dagen zijn geweest, ik wil ze wel eens natellen, want de tijd schiet ons onder de voeten door.

V.V. Helpman is volop in beweging. Het meest in het oog springend is natuurlijk het opgestarte kledingfonds. Het in het nieuw steken van 725 spelende leden was een intensieve klus. Onze dank gaat daarbij uit naar met name Ton en Carin. Zij zijn bevlogen bezig met de kledinglijn en het opstarten van de nieuwe kledingshop die voor onze club belangrijk gaat worden. We lopen er schitterend bij en stralen eenheid uit. Een mooie stap vooruit. Een ieder die zich hiervoor heeft ingezet, hartelijk dank!

Op de afgelopen ALV is het al door ons, als bestuur, aangegeven. We gaan meer participatie van onze leden vragen. Een club runnen met de vrijwilligers die we nu hebben lukt simpelweg niet meer. Teveel klussen blijven liggen en te vaak wordt er een beroep gedaan op dezelfde persoon of personen, of gaan we er maar van uit dat iemand anders het wel even doet. We starten daarom o.a. met een verplichte bardienst voor alle seniorenteams op hun trainingsavonden. Hierover zeer binnenkort meer!
Het kan niet zo zijn dat er geweigerd wordt, dan heeft wat ons betreft dat elftal ook geen recht op bediening.
Hierbij wil ik ook benadrukken dat het meenemen van (met name alcoholische) drank en het nuttigen hiervan op ons terrein of in de kleedkamers/kantine NIET TOEGESTAAN is. Ook hier gaan we scherp op controleren.

Al geruime tijd staan er borden bij het miniveld die aangeven dat het verboden is te parkeren rond de kantine. Het bord wordt echter volledig genegeerd.
Voor laden en lossen, en slecht ter been zijnde leden is er altijd een uitzondering te maken, en ook de kantinedienst van die avond heeft recht op een parkeerplaats aan de achterzijde van de kantine. In alle andere situaties blijft de auto op de parkeerplaats. Het hek bij de hoofdingang zal weer gesloten worden, dit in overleg met de gemeente en de andere parkbewoners Rugbyclub Groningen en Be Quick voetbal en tennis.
We zijn op dit moment dicht bij een nieuwe parkeergelegenheid bij het Maartenscollege. De parkeerplaatsen bij het Maartenscollege zullen dan bereikbaar worden via een nieuw aan te leggen voetpad. Laten we dit met z’n allen op een volwassen manier oppakken en we verwachten vooral dat je je eigen verantwoordelijkheid hier in neemt.

Wat een zwaar punt van aandacht is, is het door de gemeente opgestarte GELIJK SPEELVELD.
We zijn met de gemeente in overleg over het in eigendom nemen óf het huren van de kantine en kleedkamers. Een complexe zaak. Ons omringende voetbalverenigingen hebben inmiddels al de nodige problemen met het rondkrijgen van de begroting omdat de huurlasten sterk stijgen doordat de gemeente oude afspraken gaat herzien. Op 23 januari hebben weer een afspraak met de gemeente. We hebben per brief onze vragen (eisen) op tafel gelegd na ook bij een onafhankelijk adviseur de nodige info tot ons te hebben genomen. Wordt zeker vervolgd. Mocht het tot een besluit moeten komen, dan zal hier naar alle waarschijnlijkheid een ingelaste ALV voor moeten worden uitgeschreven om zo ook toestemming van de leden te vragen voor de te ondernemen stappen en besluiten.

Als je bovenstaande leest lijkt het wel alsof het voetbal op de tweede plek komt. Natuurlijk is niets minder waar. We zijn een voetbalclub!

Blij zijn we met de goede prestaties van het vlaggenschip, zondag 1. Op dit moment bezetten zij met één wedstrijd minder gespeeld de tweede plaats. Wanneer we deze inhaalwedstijd winnen komen ze zelfs op de eerste plaats, dankzij een veel beter doelsaldo. Prima voetbal in combinatie met een dito sfeer binnen de groep… het gaat voortvarend!

Zondag 2 is nog wisselvallig. Prima (grote) overwinningen afgewisseld met iets mindere wedstrijden. Maar toch zijn er in het verleden veel mindere seizoenen geweest. Ook hier geldt; plezier in combinatie met strijdlust en de wil om er iets van te willen maken en je draait een prima seizoen.

Het dames 1 presteert boven verwachting (?) goed in de hogere klasse na vorig jaar kampioen te zijn geworden. Prima!

Zaterdag 1 heeft het lastig in de vierde klasse. Daar hadden we na de degradatie van vorig jaar meer van verwacht. Middenmoot. Laten we hopen dat ze het voor de tweede seizoenshelft hebben bewaard.

Bij de jeugd positieve resultaten en teleurstellingen.
De oudste jeugd (JO19-1) heeft de nodige pech in hun wedstrijden gehad en staan laatste in de competitie. Boel bij elkaar houden en punten sprokkelen in de tweede seizoenshelft. Ga voor ‘lijfsbehoud’ en probeer vooral het onderlinge plezier te behouden.

Positief zijn de MO17-1 meiden. Veel te goed voor hun tegenstanders. Een 20-0 en een 15-2 overwinning leidt tot bovenaan staan met precies 100 doelpunten voor en 5 tegen… De (alcoholvrije) champagne ligt binnen handbereik. MO15 volgt dit goede voorbeeld. Ook zij staan halverwege de competitie bovenaan. Volhouden meiden!

Zo speelt iedereen met veel plezier bij onze Club voor het Leven. Elk weekend is het weer een uitdaging om alles in goede banen te leiden. En dat lukt, dankzij de inzet van veel, heel veel vrijwilligers. Hartelijk dank hiervoor! Maar tegelijkertijd willen we een nog betere organisatie neerzetten. Dit zonder de huidige mensen nog meer te belasten, maar juist door anderen te enthousiasmeren.

Ik ben er trots op hoe we het met z’n allen doen en tegelijkertijd kan het altijd beter! Laten we dit met z’n allen oppakken en de club nog beter laten worden.

Vrijdag 22 december is er onze traditionele KERSTCONTACTAVOND.
Eén van de gezelligste vrijdagavonden van het jaar. Gezellig onder het genot van een hapje en een drankje het jaar doornemen, een kaartje leggen bij het klaverjassen, elkaar afbluffen bij het pokeren of een brik in het juiste gaatje mikken bij het steeds populairder wordende sjoelen. Komt allen en ga bij goed resultaat weg met een mooie vleesprijs. Deelname : 5 euro. Rolladeraden: 1 euro. Om de prijs hoef je het niet te laten.

Zaterdag 6 januari verwelkomen we jullie graag op het v.v.Helpman NIEUWJAARSFEEST.
Kom vanaf 16.00 uur elkaar het beste wensen voor het komende jaar 2018. De eerste twee drankjes en het buffet wordt door de club aangeboden. Jessy Arjaans zorgt dit jaar voor de live muziek, een allround zangeres die de sfeer altijd weet op te krikken. Voorafgaand hieraan is het Snertvoetbaltoernooi. Vanaf 13.30 is het inschrijven voor jong en oud, wel of geen lid, jongen of meid… kom meedoen aan dit mixed voetbaltoernooi!

Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten op de Kerstcontactavond en jullie het beste toe te wensen bij het Nieuwjaarsfeest.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Jan van der Lei
Voorzitter v.v.Helpman