Algemeen

De voetbalvereniging Helpman is in 1924 opgericht en speelt op het complex „De Esserberg‟ in het zuiden van de stad Groningen. De club telt anno 2018 ongeveer 800 leden, waarvan ruim 400 jeugdleden. De seniorenafdeling speelt zowel op zondag als op zaterdag. Het eerste zondagelftal is het „vlaggenschip‟ van de vereniging en speelt in de derde klasse.

De jeugd van Helpman speelt op zaterdag en bestaat in het seizoen 2017-2018 uit ruim dertig teams. Het gaat hierbij om 1 O19 team, 4 O17 teams, 3 O15 teams, 5 O13 teams, 8 O11, 5 O9 teams en 2 O8 teams. Daarnaast is er nog een zogenaamde Interne Competitie. Dit is de brug tussen de mini’s en de O8. Voor voetballertjes van 4/5 jaar is er op zaterdagochtend van 9.00 – 10.00 uur de „mini-training‟ in de Univé Arena voor de kantine.

Helpman kent ook een groeiende afdeling voor meidenvoetbal. Deze afdeling bestaat uit 3 MO17 teams en 1 MO15 team. Daarnaast spelen er veel meiden in gemixte teams van de JO8 t/m de JO17. Bijna 40 % van alle jeugdleden bij Helpman bestaat uit meiden. Hier zijn we enorm trots op!

Voetbalkwaliteit en sociale kwaliteit

Helpman wil een club zijn waar voetbalkwaliteit wordt gekoppeld aan sociale kwaliteit. Deze kwaliteit is duurzaam doordat ze verankerd is in de organisatie van de club. Een eerste vereiste voor voetbalkwaliteit is dat gewerkt wordt met louter gekwalificeerde trainers of trainers die daartoe worden opgeleid. Opleiding, training, scouting en begeleiding verlopen gestructureerd en worden planmatig aangepakt. Een positieve kijk op voetbal staat centraal; goede resultaten in de vorm van hoge klasseringen zijn geen doel op zich, maar het logische resultaat van de aandacht voor de kwaliteit van het gespeelde voetbal. Daarbij is er voldoende ruimte (technisch, organisatorisch, faciliteiten, financiën) voor iedereen op zijn of haar eigen spelniveau. Spelers van alle kwaliteitsniveaus voelen zich thuis bij vv Helpman.

Voetbal is een teamsport. Door het leren samenspelen wordt gewerkt aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Voetbal is ook gezond. Jongens en meisjes leren op een goede manier bewegen en werken daarmee bij Helpman aan hun fysieke ontwikkeling. Helpman vindt deze sociale kwaliteit van het voetbal net zo belangrijk als de voetbalkwaliteit. Daarom worden van trainers en begeleiders ook sociale en pedagogische vaardigheden gevraagd. Sociale kwaliteit betekent enerzijds als club openstaan voor iedereen, maar anderzijds ook eisen stellen aan het gedrag van spelers en ouders. Van hen wordt participatie in het team en de vereniging verwacht en acceptatie van de regels die de club stelt. Fatsoen, zowel op het veld als langs de lijn, is daarbij het uitgangspunt.

Selectiebeleid

Uit oogpunt van kwaliteit is het belangrijk dat spelers zich individueel ontwikkelen en zo veel mogelijk op hun eigen niveau presteren. Uitgangspunt is de individuele speler in te delen in een team van het niveau dat bij hem past, waar hij zich prettig voelt en daardoor een meerwaarde voor de groep kan zijn. Het maakt daarbij niet uit of dat een selectieteam is of meer een recreatief team.
Selectie vindt plaats vanaf de tweedejaars O9 pupillen. In het eerste jaar worden spelers ingedeeld op volgorde van aanmelding of op grond van doorstroming vanuit de Interne Competitie. In het eerste jaar worden de O9 en O8 pupillen zoveel mogelijk ingedeeld bij vriendjes of vriendinnetjes. De coördinator van de O9 en O8 bepaalt in het eerste jaar de indeling.

Leeftijdscategorieën

De leeftijd op 1 januari telt. Binnen een leeftijdscategorie wordt vervolgens gekeken naar de individuele kwaliteiten. Van de leeftijdsgrenzen wordt in principe niet afgeweken. Alleen wanneer een speler uitzonderlijke kwaliteiten heeft en in de hogere leeftijdscategorie ook tot de beste spelers van het eerste selectieteam hoort, kan een speler vervroegd overgaan naar een hogere leeftijdsgroep.

  • O19: 17 en 18 jarigen, speeltijd 2 keer 45 minuten
  • O17: 15 en 16 jarigen, speeltijd 2 keer 40 minuten
  • O15: 13 en 14 jarigen, speeltijd 2 keer 35 minuten
  • O13: 11 en 12 jarigen, speeltijd 2 keer 30 minuten
  • O11: 9 en 10 jarigen, speeltijd 2 keer 25 minuten
  • O9 : 8 jaar, speeltijd 2 keer 20 minuten
  • O8 : 7 jaar, speeltijd 2 keer 20 minuten
  • IC (Interne Competitie) : 6 en 7 jarigen
  • Mini’s : 4 en 5 jarigen