De CLUB van 50 roept u op!

Club van 50

Best Clublid,

Het afgelopen seizoen hebben we dankzij jouw bijdrage het meubilair in de kantine verder kunnen vernieuwen. De reacties daarop waren zeer positief. Het komt ten goede aan alle leden van de vereniging en andere bezoekers van de Helperborg.

Best clublid,

Ten aanzien van het meubilair hebben we nog 1 fase te gaan en dan is alles vervangen. Dat willen we graag realiseren door jouw bijdrage aan de Club van 50. Waarom niet door de vereniging zelf? Zoals wellicht bekend is de abominabele staat van de douches al meer dan 10 jaar een item. Dat pakt het Bestuur nu aan. Een forse investering waardoor er geen geld is voor de laatste fase van het meubilair.

Nu het seizoen 2016/2017 al een eind op streek is, doe ik nu per mail de oproep om de bijdrage van 50 euro voor dit seizoen over te maken.

De wijze van betaling is iets gewijzigd. Automatische incasso kon vorig seizoen door invoering van IBAN al niet meer zonder een nieuwe machtiging aan te vragen. En dus verzocht ik het toen de bijdrage over te maken naar de vereniging. Ik ben daardoor het zicht kwijt geraakt op wie nu wel en niet bijgedragen heeft en nog terecht op ons namenbord staat.

Daarom thans het verzoek het bedrag naar mijn rekening over te maken. Dit is:
IBAN NL 16 INGB 0003 4430 38
t.n.v. W A Boon
onder vermelding van: Club van 50

Nadat ik de betaallijst heb bijgewerkt maak ik het bedrag direct over naar de vereniging. De rekening van de investering in het meubilair betaalt dan de vereniging.

Met wederom veel dank voor de deelname.

Met vriendelijke groet.

Wolter Boon

nb: Natuurlijk kan je als je dit initiatief wilt ondersteunen ook LID WORDEN van de Club van 50. Je ziet dat het goed besteed wordt.
Lid worden? stuur mij een mail met naam en telefoonnummer en ik zal contact met je opnemen.
Mailadres: wolter.aboon@online.nl