Contributie spelende leden VV Helpman geïnd door ClubCollect

Beste leden en ouders,

Het nieuwe voetbalseizoen 2018/2019 is begonnen! We hopen dat iedereen een goede
vakantie heeft gehad en weer met heel veel plezier zal voetballen in zijn of haar team. Graag
willen wij uw aandacht vragen voor de inning van de contributie van dit seizoen. De contributie
per seizoen bestaat uit 2 delen, te weten het lidmaatschap per categorie en de vaste
kledingbijdrage van € 22,50.

Sinds een aantal jaren wordt de inning van de contributie van onze spelende leden geïnd door
onze partner ClubCollect. Deze week hebben de spelende leden of hun ouders al een bericht
per sms of e-mail ontvangen om een betaalkeuze te maken voor de contributie van dit seizoen.
Dit is dus geen SPAM, maar een correct bericht. Klik het dus niet weg, maar maak direct
de juiste betaalkeuze!

Er zijn 2 betaalkeuzes:
Keuze 1: Betaling in 1 keer via iDeal voor eind september 2018; of
Keuze 2: Betaling in 4 termijnen, te weten eind september, eind oktober, eind november en eind
december 2018 afgeschreven door ClubCollect.

Als er geen betaalkeuze gemaakt wordt, zijn we als vereniging genoodzaakt om maatregelen
te nemen. Dit kan bij uitblijven van een betaling of het niet treffen van een met de
penningmeester afgesproken betalingsregeling (bij hoge uitzondering) leiden tot schorsing voor
trainingen en wedstrijden totdat het bedrag is aangezuiverd.

Door onze ervaringen van het afgelopen seizoen hebben we de taak van tijdige en volledige
betaling van de contributie belegd bij een contributiejager, die dit proces vanaf de start van de
inning van de contributie tot en met betaling scherp bewaakt.

Mochten er gegronde redenen zijn om absoluut niet via ClubCollect te willen betalen dan dient
dit tijdig kenbaar te worden gemaakt aan de ledenadministratie en de penningmeester. Voor
deze uitzondering wordt een maatwerkoplossing gemaakt met uiteraard dezelfde geldende
betalingsverplichtingen en maatregelen.

We rekenen hierin op alle medewerking en betrokkenheid, zodat we als vereniging de “Club
voor het leven” draaiende kunnen blijven houden.

Uiteraard willen we alle spelende leden, ouders en hun supporters een heel plezierig
voetbalseizoen toewensen op onze Helperborg!

Met vriendelijke groet,

Bestuur VV Helpman