Contributie-inning 2020-2021 via ClubCollect

Contributie-inning 2020-2021

Beste Helpernezen,

De inning van de contributieverplichting van onze leden verloop via ClubCollect. Bij aanvang van het seizoen kan worden gekozen voor een éénmalige inning, dan wel inning via een viertal termijnen. Inmiddels hebben de incassorondes plaatsgevonden en zou theoretisch gezien de volledige contributieverplichting van onze leden moeten zijn voldaan. Om diverse redenen (nog niet ingelogd in ClubCollect en derhalve geen keuze gemaakt, incasso’s die zijn gecrediteerd, etc) is dit echter nog niet het geval. Nog circa 100 leden hebben een betalingsachterstand wat gezien de afspraken die zijn gemaakt niet acceptabel is.

Nu meer dan ooit heeft de club de ondersteuning van haar leden nodig om het hoofd te bieden aan de afname aan inkomsten door een gesloten kantine. Nu meer dan ooit zou de saamhorigheid binnen onze vereniging de boventoon moeten voeren en zou de inning van contributie naar mijn mening vlekkeloos moeten verlopen. Derhalve is aan diegene waarvan de betaaltermijn van de contributie is verlopen nog éénmaal een betaalverzoek verstuurd t.b.v. de betaling van de verplichte contributie. Als dit onvoldoende effect heeft volgt er mogelijk nog één finale incassoronde alvorens er persoonlijk contact gezocht gaat worden.

Ik wil een ieder verzoeken vragen heeft over de inning van de contributie contact op te nemen met mij via penningmeester@vvhelpman.nl. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Groet, Barry Bakker