De Club van 50

 bestaat uit leden en niet-leden die jaarlijks een bedrag van 50 euro doneren. Met als doel dit te investeren in zaken die het brede belang van de vvHelpman en haar leden en bezoekers dienen.

Deze club binnen de vereniging werd opgericht in 2009 en investeerde al in diverse zaken waaronder beeld en geluid, miniveld voor de jongste jeugd, vernieuwing van het meubilair in de kantine, et cetera.

De keuze waarin geïnvesteerd wordt bepalen de leden jaarlijks zelf. Daarvoor krijgen ze per mail en onze site een aantal keuzes voorgelegd. In de loop van het voetbaljaar kunnen leden zelf voordragen wat tot de keuzes moet behoren. Het uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk leden en bezoekers van de Helperborg profijt hebben van deze voordracht.

Een nieuw lid wordt met een naambordje opgevoerd op het in de kantine hangende namenbord met clubleden. Tevens komt er een vermelding op de site van de vereniging. Leden zijn minimaal lid voor 1 jaar tot wederopzegging. Aan dit laatste is geen termijn gekoppeld.

Wil je ook mee doen, meld je dan via de mail aan op wolter.aboon@online.nl