Club van 50, Doe je ook mee?

7 jaar geleden zijn we gestart met de Club van 50. Een verzameling mensen die allen met elkaar gemeen hebben dat ze de vv Helpman een zeer warm hart toedragen. En dat zonder anderen daarin tekort te doen die geen lid van deze club zijn.

 

Wat deze groep bindt, is dat ze met een jaarbijdrage van 50 euro iets extra’s voor de vereniging willen doen. Zaken realiseren waardoor een verblijf op de Helperborg nog plezieriger wordt. Dit betekent dat we er naar streven dat zo veel mogelijk leden en onze gasten er van profiteren. De afgelopen jaren investeerden we onder meer in beeld en geluid, een programma voor jeugdtrainingen, droegen bij aan het miniveld voor de kantine en de afgelopen twee jaar in het kantine meubilair. Dit laatste vergt nog eenmaal een investering om dit project af te ronden. Er is veel waardering voor wat de Club van 50 realiseert.

 

De kop van de tekst drukt uit dat we doorgaan en verder willen. Wat zou het mooi zijn als zich weer nieuwe leden aanmelden. Jouw naam op het bord in de kantine. Dat kan, heel graag zelfs!

 

Wil je mee doen? Stuur dan een mail naar wolter.aboon@online.nl

 

Voor de leden meld ik nog dat we medio november weer oproepen om de bijdrage over te maken. Je ontvangt hierover een mail en doen een oproep op de site.

Wolter Boon