Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven! Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Stad en Midden Groningen draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Stad en Midden Groningen stelt € 70.000,- beschikbaar! Ook v.v. Helpman doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! Informatie.

Stemmen

Van 8 t/m 22 februari 2018 mogen leden van Rabobank Stad en Midden Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 70.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden

Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor het optuigen van een verbeterde vrijwilligersorganisatie (binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen, beëindigen). Wens is via “vinden en binden” meer vrijwilligers aan onze club te binden en die hoeven niet alleen uit eigen geledingen te komen, maar uit een brede sociaal maatschappelijke omgeving.

Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan v.v. Helpman tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Stad en Midden Groningen. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/smg.

Bedankt voor jouw steun!