Bepaal jij de agenda? Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris

Wij, het bestuur van voetbalvereniging vv Helpman zijn op zoek naar een nieuwe secretaris. Als secretaris ben je belangrijk voor de communicatie tussen het bestuur, leden, KNVB en andere partijen.

De secretaris maakt samen met de overige bestuursleden deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging. Hij/zij wordt gekozen door de algemene ledenvergadering en daarna is de secretaris herkiesbaar.

Ben je enthousiast en flexibel, kun je begrijpelijk communiceren en zaken op schrift stellen en ben je niet bang voor een stukje eigen verantwoordelijkheid? Dan ben jij voor ons de kandidaat waarmee wij graag in gesprek komen.

Onderstaand functiebeschrijving KNVB

2.2. SECRETARIS

 • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert 1 x maand op de maandagavond
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.
 • Beheer diverse mailboxen van de vereniging. Tevens contact met de beheerder
 • Verzorgt aanvragen VOG en legt deze vast in Sportlink

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

Heb je nog vragen neem dan contact op met John Top, aftreden secretaris 06-29242517

Heb je vragen over Bestuur Algemeen, Bel dan met Jan van der Lei, voorzitter@vvhelpman.nl

Interesse: stuur dan een mail naar secretaris@vvhelpman.nl voor 1 mei aanstaande