AVG – nieuwe Europese privacywetgeving

Bescherming van jouw persoonlijke gegevens.

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wetgeving moet er voor zorgen dat jouw persoonsgegevens beter worden beschermd door versterking en uitbreiding van jouw privacyrechten.

De vv Helpman verzamelt allerlei persoonsgegevens van leden.  Dat is ook nodig om als voetbalvereniging te kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan  gegevens nodig voor de inschrijving als lid van vv Helpman, de contributiebetaling, de registratie als spelend lid bij de KNVB,  het Kledingfonds voor het in bruikleen gekregen kledingpakket en de gegevens op onze website.

Maar we mogen niet meer gegevens verzamelen, beheren en verwerken dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze van je vragen.

En in de gevallen dat we gegevens aan derde partijen gegeven – zoals  voor de inning van de contributie – sluiten we met hen verwerkersovereenkomsten.

Sinds enkele maanden is de vv Helpman zich aan het voorbereiden om op 25 mei te voldoen aan deze wetgeving. Of dat lukt op deze datum is nog de vraag, maar we zijn er al wel ver mee. En we lopen hiermee voorop. Zo werden recent de websites getest van 39 verenigingen. 4 kwamen als veilig uit de test. Onze vereniging is daar 1 van.

Met dit bericht willen we je informeren dat we de AVG serieus nemen. Eind mei volgt een nieuwe publicatie. In dat bericht melden we wat allemaal geregeld is inclusief een privacy statement van de vereniging.

Bestuur v.v. Helpman

Voor meer informatie:

AVG – Nieuwe Europese privacy wetgeving