Amy Moltmaker is 2e vertrouwenspersoon bij VV Helpman

Bij onze vereniging hebben we al sinds een aantal jaren een vertrouwenspersoon. Deze rol wordt ingekleed door Marcel Oostland. Gelukkig hoeft hij maar sporadisch in actie te komen maar toch heeft het bestuur er voor gekozen om de functie dubbel te bezetten. Hierbij hebben we dan gekozen voor een vrouw, Amy Moltmaker is bereid deze taak op zich te nemen.
Zij stelt zich hieronder voor en vertelt ook wat haar drijfveer is.
Bij Helpman willen we zorgen voor een veilige (sport)omgeving daar horen deze functies bij. Amy, bij voorbaat dank voor je inzet!

Namens het bestuur van VV Helpman

Jan van der Lei
Voorzitter

Mijn naam is Amy Moltmaker. Ik werk als ambulant hulpverlener bij CURA XL, waar ik dagelijks ondersteuning bied aan mensen die hulp nodig hebben in hun thuissituatie. Naast mijn werk ben ik bezig met een hbo-studie, omdat ik mij verder wil verdiepen in de zorg voor mensen en mijn kennis en vaardigheden wil uitbreiden.

In mijn rol als ambulant hulpverlener heb ik veel gesprekken met cliënten, waarin ik luister naar hun verhalen, hen ondersteun en samen naar oplossingen zoek. Door deze ervaring heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om een vertrouwenspersoon te zijn, iemand bij wie mensen hun zorgen en problemen kunnen delen in een veilige omgeving.

Naast mijn werk en studie ben ik actief betrokken bij de voetbalclub Helpman. Hier heb ik gezien hoe belangrijk een veilige en ondersteunende omgeving is voor alle leden, van de jongste spelers tot de meest ervaren vrijwilligers. De voetbalclub is een plek waar mensen samenkomen, niet alleen om te sporten, maar ook om sociale banden te vormen en zichzelf te ontwikkelen.

Mijn motivatie om vertrouwenspersoon bij Helpman te worden komt voort uit mijn wens om bij te dragen aan deze gemeenschap. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen binnen de club zich gehoord en ondersteund voelt, en dat ze weten dat er iemand is bij wie ze terecht kunnen met hun zorgen. Door mijn ervaring in de zorg en mijn vermogen om naar mensen te luisteren, denk ik dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan het welzijn van de clubleden. Het geeft mij veel voldoening om een positieve impact te kunnen maken in het leven van anderen en hen te helpen wanneer zij dat het meest nodig hebben. Ik wil echt wat betekenen voor een ander en bijdragen aan een veilige en vertrouwde omgeving binnen Helpman.