Agenda ALV d.d. 6 november 2018 aanvang 19.30 uur

Agenda:

1. Opening

2. vaststellen notulen vorig jaar

3. Mededeling en ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing
– Aftredend Ulrik Rudolphy
– Nieuw Barry Bakker, penningmeester

5. Gelijk Speelveld

6. Financiele Zaken
– verslag inkomsten en uitgaven
– begroting 2018/2019
– verslag kascommissie

7. Gelegenheid om vragen te stellen

8. Sluiting

Aansluitend is er op groot scherm een wedstrijd in de Champions League

Dit jaar willen wij de stukken voorafgaand aan de vergadering op verzoek mailen naar leden die naar de ALV komen.
Wij verzoeken u dit verzoek te mailen naar secretaris@vvhelpman.nl