Aan de slag met meiden- en vrouwenvoetbal bij vv Helpman

Aan de slag met meiden- en vrouwenvoetbal bij vv Helpman

Dit jaar doen wij mee aan het ontwikkelingsprogramma meiden- en vrouwenvoetbal van de KNVB. De komende jaren gaan we aan de slag met de ontwikkeling van meiden- en vrouwenvoetbal in onze vereniging. Centrale thema’s zijn de positionering van het vrouwenvoetbal binnen onze vereniging, een verenigingsorganisatie die ook is afgestemd op vrouwenvoetbal en de kwaliteit van het meiden- en vrouwenvoetbal.

 

Vorig seizoen zijn we door de KNVB benaderd deel te nemen aan het ontwikkelingsprogramma. Wij hebben ons hiervoor aangemeld waarna een intakegesprek volgde waarin we meer informatie over het programma hebben gekregen en onze ambitie hebben toegelicht. Na het intakegesprek volgde een analysegesprek om de huidige situatie van de vereniging in beeld te brengen. Daarna hebben we rapportage ontvangen met een goed beeld van de thema’s waarop onze vereniging zich kan ontwikkelen. Daar gaan we nu mee aan de slag, onder begeleiding van onder andere procesbegeleiders, KNVB-medewerkers voetbalontwikkeling en overige experts. Vanuit de vereniging is Johanna Roossien programmaleider. Wil jij ook meedenken of een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Johanna. Je kunt haar bereiken via johannaroossien@planet.nl of op telefoonnummer 0622488144. Want de sleutel voor succes is natuurlijk de betrokkenheid en het commitment van alle betrokkenen binnen de vereniging!

 

In totaal doen in heel Nederland ongeveer 30 verenigingen mee aan het ontwikkelingsprogramma. De deelnemende verenigingen ontwikkelen en versterken zichzelf, maar inspireren óók andere clubs door het delen van kennis en inzichten. Zo wordt gezamenlijk een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de volledige breedte van het meiden- en vrouwenvoetbal.

Meer informatie op de KNVB site: https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/clubontwikkeling/ontwikkelingsprogramma-meiden–en-vrouwenvoetbal